Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Canyet

Canyet


Una prova pilot per millorar la biodiversitat de l’entorn: projecte per a la conservació de la fauna amenaçada de secà del Bages

L’Ajuntament de Manresa i l’entitat Bages Biodiversitat han engegat un projecte per millorar la biodiversitat de l’entorn del Canyet del Muladar, una finca de propietat municipal de més de 7.000 metres quadrats situada entre Sant Iscle i Joncadella. També amb la voluntat de protegir la fauna amenaçada de secà i donar a conèixer l’existència d’espècies protegides que viuen al voltant de la ciutat de Manresa.

El projecte està valorat en prop de 10.000 € i és finançat en un 70% per la Generalitat de Catalunya a través de la subvenció als Espais Naturals de Catalunya i en un 30%  per l’Ajuntament de Manresa. Les actuacions contemplades en el projecte s’han plantejat conjuntament amb Bages Biodiversitat, que com a entitat del territori que ha fet seguiments de fauna al llarg de 9 anys, són qui coneixen millor la realitat de l’indret i les necessitats de les espècies protegides i/o amenaçades de l’entorn de la ciutat.

A banda de millorar l’hàbitat agrícola per poder afavorir les condicions de les espècies que se’n beneficien,  el projecte s’ha dut a terme també amb l’objectiu de donar a conèixer l’existència d’espècies protegides i els beneficis per la biodiversitat de les pràctiques agràries sostenibles entre la ciutadania.

En aquest sentit, la diversitat de conreus i del paisatge agrícola afavoreix la biodiversitat i permet que algunes de les espècies de fauna amenaçada més rellevants trobin refugi i aliment al voltant dels conreus herbacis de secà.

Els treballs que s’han dut a terme són: la creació de refugis per a fauna, tot recuperant alguna part de l’edificació existent, creant refugis tipus vedruna i instal·lant caixes-niu, la creació de marges i naturalització dels existents, la gestió de la coberta herbàcia, així com seguiments periòdics de l’evolució de la fauna i els beneficis de cada actuació. Aquí podeu trobar totes les actuacions detallades:

Consolidació de les restes de l’edificació

 • Retirada de les pedres caigudes per utilitzar-les en la construcció de refugis tipus vedruna en altres punts de la finca i una paret de pedra seca.
 • La consolidació de la façana sud i oest de la construcció per evitar el seu deteriorament.
 • La realització d’un contrafort amb pedra destinat també a refugi de fauna i a evitar la caiguda del mur interior de l’edifici.
 • S’ha treballat a la part superior per tal d’evitar la infiltració de l’aigua per dins de la paret i s’han rejuntat les filades superiors amb morter.
 • S’han esporgat en les zones que dificultaven els treballs de consolidació de les restes de la construcció.

Construcció de refugis tipus vedruna

 • S’ha aprofitat una part de la pedra caiguda de l’edificació per a crear refugis per a la fauna.
 • S’han excavat tres forats amb una superfície de 1,5 m amb una profunditat de 0,5 metres i s’hi han disposat les pedres formant una mena de barraca de vinya petita i massissa
 • Una part de la pila de pedres sobresurten del nivell del terreny. El forat restant s’ha colgat amb branques de pi blanc i terra.

Construcció de refugis amb bales de palla i troncs

 • S’han creat diversos refugis amb bales de pala i troncs per tal d’incrementar la diversitat i el nombre d’aixoplucs.
 • S’han apilat bales de palla velles en quatre punts de la finca, i s’hi ha disposat brancada d’alzina tot deixant espais buits a l’interior.

Instal·lació de caixa niu per a mussol comú

 • S’han instal·lat 2 caixes niu per a mussol comú amb protecció contra depredadors. Una al romanent de tanca arbustiva que queda al límit sud de la parcel·la, on queden quatre oms. L’altra sobre un suport de fusta.

Instal·lació de caixes niu per a pardal xarrec

 • S’han instal·lat 3 caixes niu marca SCHWEGLER per a pardal xarrec, amb l’objectiu d’incrementar els refugis disponibles. Totes elles, s’han instal·lat en la construcció existent.

Instal·lació de caixes refugi per a ratpenats

 • S’han instal·lat 2 caixes refugi per a ratpenats marca SCHWEGLER, ambdues són models grans, de 50 x 70 x 19,5 cm la més voluminosa i de 38,5 x 58 x 12 cm.

Bassa temporal

 • S’ha construït una bassa temporal que aprofita l’escorrentia del camí adjacent a la propietat per tal de crear una làmina d’aigua temporal on es pugui reproduir el gripau corredor.

Marges

 • S’ha construït un mur de pedra seca a la cantonera sud-est de l’antiga edificació.
 • S’ha netejat l’espai amb màquina i s’ha excavat una ras de mig metre a l’interior per donar-li estabilitat.
 • S’ha fet un mur de 80 cm, deixant cavitats a l’interior.
 • S’ha plantat un marge arbustiu a l’extrem nord-oest de la finca, fent 4 grups d’arbustos de 20 metres de llarg per 2 d’ample.
 • S’ha implantat un marge herbaci
 • S’ha creat un talús orientat a l’oest enfocada a mantenir alguns marges argilosos verticals per a la nidificació de l’abellerol.

Gestió de la coberta herbàcia

 • La situació inicial de la finca del Canyet del Muladar és que es sembra amb cereal any rere any. El que es proposa no és tractar tota la superfície de la mateixa manera sinó gestionar-la diferencialment per a incrementar la diversitat de recursos al llarg de l’any que ofereix el camp. Es planteja fer 10 parcel·les en les que es farà rotació de diversos cultius, i plantar arbres fruiters i ceps entre parcel·les.

Seguiment biològic de les actuacions

 • Bages Biodiversitat farà un seguiment de l’actuació per a determinar quin és l’èxit de les accions executades.

És la primera vegada que es posa en marxa un projecte com aquest en espais naturals no protegits al Bages i a la Catalunya Central. Des de l’Ajuntament de Manresa i l’entitat Bages Biodiversitat, es pretén que el projecte pugui servir de banc de proves per veure com la naturalització d’un petit espai agrícola pot afectar a la millora de la biodiversitat del seu entorn. Si l’experiència és positiva, no es descarta fer rèpliques en altres espais municipals o implantar el mateix tipus d’actuacions en terrenys privats més endavant.

Bages Biodiversitat

Bages Biodiversitat és una associació que, des de l’any  2011, treballa fent seguiments d’aus al Bages. Agrupa persones amb un interès comú: la fauna. Principalment està formada per ornitòlegs, però també per altres persones amb interessos en el món de la botànica, l’herpetologia o l’entomologia.

La voluntat d’aquesta entitat és generar la informació necessària per a tenir un bon coneixement del patrimoni natural a la comarca del Bages, que permeti gestionar adequadament l’entorn natural. També teixir sinèrgies amb altres actors, amb la finalitat d’impulsar actuacions en benefici de la conservació d’espècies i hàbitats i de posar sobre la taula un element d’allò més important: la biodiversitat.